Je weet niet waar je heen gaat, als je niet weet waar je vandaan komt

Ik maak makkelijk contact en zorg voor een ontspannen en open werksfeer. Een veilige basis, waarin met oprechte aandacht besproken wordt wat er speelt en heeft gespeeld. Van daaruit ontstaat de energie om te komen tot een gedragen analyse en ruimte om stappen te zetten en groei te realiseren.

Finus is een betrokken bestuurder, die mensen open en transparant benaderd, mee laat denken en kansen geeft om te groeien.

Monica Roose - Van Duijn, directeur/bestuurder Viazorg

Een veilige basis

Vanuit mijn Indische/Indo achtergrond geef ik invulling aan mijn leiderschap. Kenmerken hiervan zijn veerkracht, integriteit, gemeenschapsgevoel (samen), bescheidenheid, creativiteit, gelijkwaardigheid en loyaliteit. Ik heb een groot invoelingsvermogen en hecht aan een respectvolle omgang. Het stelt mij in staat om te verbinden. Om bruggen te bouwen. Tussen bestuur/management en medewerkers. Tussen jong en oud. Tussen Oost en West. Maar ook om rust te creëren in chaos en om niet direct in te grijpen. Mijn Zeeuwse/Nederlandse identiteit zorgt voor nuchterheid in mijn aanpak. Ik neem verantwoordelijkheid en behaal resultaat. Zo ontstaat er een evenwicht tussen veiligheid en verandering en tussen zorgen voor en zorgen dat.

Balans tussen belangen

Ik bied medewerkers ruimte en geef ze vertrouwen. Ik ben goed benaderbaar en bied een luisterend oor. Daarbij heb ik oog voor de balans tussen de menselijke en zakelijke kant. Maar er zijn meer belangen waarmee ik rekening houd: die van de organisatie, van cliënten/patiënten, van financiers en van stakeholders. En ik heb een welbegrepen eigen belang: ik doe dit omdat ik hierdoor groei als mens en als professional. De energie waarmee ik mij verbind wil ik ook terugkrijgen.

Mijn type leiderschap komt het beste tot uiting op strategisch/tactisch niveau in een professionele omgeving met hoger opgeleiden. Wat mij onderscheidt van anderen is mijn commerciële achtergrond, die ik koppel aan mijn kennis en ervaring in de publieke sector.

Waarmee kan ik jou helpen?

Deze vraag is populair geworden door de Netflix serie New Amsterdam. De herkomst is echter veel ouder. Bij Toyota heeft iedere medewerker het recht om op de rode knop te drukken. Daarop verschijnt de leidinggevende, die deze vraag stelt. Niet om het probleem over te nemen, maar om samen te zoeken naar oplossingen, die vaak al besloten liggen in de organisatie.

Zo werk ik ook. In korte tijd bouw ik een vertrouwensrelatie op door dialoog. Vanuit deze veilige basis breng ik snel in beeld wat er speelt. Met behulp van het Cynefin raamwerk kan de aard van het probleem bepaald worden en doe ik een voorstel voor de beoogde aanpak aan mijn opdrachtgever. Er wordt een volledig beroep gedaan op mijn profiel bij complexe of chaotische vraagstukken. Daarin komen mijn kwaliteiten het beste tot hun recht.

Daarna zet ik mijzelf en de medewerkers in gang om tot de gewenste resultaten te komen. Door mijn ruime kennis en ervaring kan ik zeer zelfstandig werken, maar blijf ik uiteraard in nauw contact met mijn opdrachtgever.

Contactformulier